מערכות ניהול עשן

מגוון מערכות מתכננת ומבצעת פרויקטים של אינטגרציה עם כול מערכות המבנה לפינוי עשן בעת שריפה.
אנו עושים את התיאום וההתאמה לתקן הנדרש של כול קבלני במיזוג וחלונות העשן ,
בהתאם לדרישות המתכנן ורשויות הכיבוי.
ומעבירים את הבדיקות לתקן עד למסירת מערכת מאושרת ללקוח.