תשתיות מחשבים

ארד מגוון מערכות בע"מ מתקינה ומתחזקת מערכות ותשתיות מחשבים  ותקשורת,
בכול גודל בארץ ובעולם.
בימים אלו אנו מקימים רשתות תקשורת ומחשבים בכמה חברות  בארץ.
כמו כן אנו מבצעים  כמה פרויקטים של תשתיות אופטיות
לתקשורת בין ובתוך תחנות כוח באפריקה.